Groot Klimmendaal

Opdrachtgever
Groot Klimmendaal

Omvang
13794m2

Locatie
Arnhem

Expertises
Projectmanagement
Werkplekconcepten
Inrichting
Verhuizing
Herontwikkeling

‘Leven zoveel mogelijk zelf inrichten’

Switchs heeft de aanbestedingsprocedure voor het nieuwbouwpand van Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal begeleid.

Groot Klimmendaal is een revalidatiecentrum voor specialistische revalidatie van kinderen, jongeren en volwassenen. Zij bieden revalidatie voor diegenen die door een ziekte, ongeval of afwijking bij de geboorte te maken hebben met (dreigende) lichamelijke, cognitieve of meervoudige handicaps. Het doel van behandeling is om cliënten in staat te stellen hun leven zo veel mogelijk zelf in te richten en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van zorg.